Domaine Belleville


Ova se francuska vinarija sastoji od tri ravnopravna dijela; Domaine Belleville je posjed od 18 hektara rasprostranjenih od Gevrey-Chambertina do Mercuryja među kojima su i neki od najstarijih kao glasoviti Rabourcee s arheološkim ostacima iz galsko-rimskih vremena, Clos Comaraine je monopol na 900 godina starom položaju čije se izvorne granice upravo rekreiraju naporom novih vlasnika i „negocianta“ Les Parcellaires des Saulx smještenog u slavnom Mersaultu koji pribavlja grožđe i gotova vina od proizvođača izvan vlasništva.

Pristup vinima i poimanje kvalitete ono je što najviše oduševljava. Ovdje se proizvode samo „single parcel“ vina. Ne postoji ništa drugo. Jedna parcela vinograda – jedno vino. Čak su se i mnogi manji vinogradi dalje razbili na manje parcele zbog različite kvalitete uroda na pojedinim dijelovima. Vrlo usko shvaćanje terroira gdje se varijacije ne dopuštaju u istom vinu. Druga je strana ove medalje znanje i umijeće. Kompletna je vinarija u završnoj fazi prelaska na biodinamiku, a izraz terroira je tako skladan i precizan kako samo najslavnija Burgundija može biti. Uvjet je i za grožđe i vina koja otkupljuje Les Parcellaires des Saulx da je uzgoj biodinamički da se garantira porijeklo s konkretne parcele.Domaine Belleville

6 ZA Les Champs Rouges

71150 Rully

Francuska

https://domainebelleville.com/