Coronica

Tradicija uzgoja vinove loze u obitelji Coronica započinje već prije četiri generacije. Imanje obitelji Coronica nalazi se u blizini turističkog mjesta Umag na sjeverozapadnoj obali Istre. Najmlađi član obitelji Coronica, Moreno, zajedno sa ocem Ottavianom započinje sa modernijim načinom prerade grožđa i vina.

Obitelj Coronica raspolaže sa dvadesetak hektara vinograda na odavno poznatom vinorodnom lokalitetu«Grande bosco».U svojim vinogradima na zemlji crvenici ( terra rossa ) uzgajaju uglavnom autohtone sorte: malvaziju istarsku i teran. Naziv «Grande Bosco» proizlazi prema lokalitetu koje je stoljećima bilo pod stoljetnim hrastovima. Vinogradi su udaljeni dva do tri kilometara od mora tako da je strujanje zraka konstantno, već od ranih jutarnjih sati.

Gustom sadnjom dobiva se mali prinos po trsu i s time visoka kvaliteta grožđa. Berba grožđa je isključivo ručna, pa se tako vrši selekcija najboljih grozdova.


Koreniki 86

52470 Umag

http://www.coronica.eu/