Tomić

Vinarija je osnovana 1995. Godine. Osnovao ju je Andro Tomić vjerujući da Hvar sa svojim autohtonim sortama, izuzetno pogodnom klimom i položajem vinograda može vratiti stari vinarski ugled. Osnovni mu je cilj bio proizvesti vina vrhunske kakvoće i vratiti kulturu pijenja vina.

Sama vinarija smještena je u uvali Mina u Jelsi i ima 12 zaposlenih. Godišnja proizvodnja je oko 130 000 - 150 000 boca.

Od crnih sorti dominira plavac mali, a od bijelih pošip i bogdanuša. Posebna pažnja se pridaje proizvodnji prošeka, kao izvornog dalmatinskog desertnog vina, napravljenog od probranog i posušenog grožđa najkvalitetnijih domaćih sorti.

Posebnost vinarije je svakako vinski podrum namijenjen i za degustacije, koji je sagrađen i uređen po uzoru na staro rimske sobe za uživanje - triklinije.


 Jelsa 874 a

Jelsa 21465

Hvar

http://www.bastijana.hr/