Miloš


Proizvodnja grožđa i vina u Ponikvama na poluotoku Pelješcu, tradicija je obitelji Miloš već više generacija. Obitelj danas posjeduje 15 hektara vinograda na najkvalitetnijim položajima poluotoka Pelješca, smještenih na strmim padinama od uvale Prapratno do naselja Ponikve. U samom mjestu Ponikve nalazi se vinarija za preradu, doradu, flaširanje i odležavanje vina. Vinarija se specijalizirala za proizvodnju ekskluzivnih vina različitih tipova od sorte Plavac mali. Selekcije vina rade se po položaju i pripremi vinograda, pojedinoj godini, načinu i vremenu berbe te tehnologiji u podrumu, što znači da svaki određeni tip vina traži drugačiju vinifikaciju. Proizvode se vina različitih tipova: suha, polusuha, poluslatka i prirodna desertna vina.Vinarija Miloš

Ponikve 15

20230 Ston

Hrvatska

http://milos.hr/