Hvar Hills


Hvar Hills je tvrtka osnovana 1991. godine i vlasnik je potencijalno najvećeg vinograda na Mediteranu, koji trenutno zauzima 30 hektara, od ukupno 242 hektara zemljišta. Vinograd je smješten na južnoj padini otoka Hvara, na lokalitetu Poljica, gdje se proteklih godina, melioracijom krša zasadilo 150.000 trsova autohtonih sorti vinove loze. Od toga 80% otpada na plavac mali, a 20% na bogdanušu.

Navedeni položaj na južnoj padini ima trostruku insolaciju od sunca, mora i kamena, a sve agrotehničke radnje obavljaju se isključivo ručno. Također je zadržan i tradicionalni način uzgoja vinove loze bez armature, gdje račvasti oblik trsa, plavcu malom osigurava dovoljnu prozračnost i iskorištavanje sunčeve svjetlosti.Hvar Hills d.o.o.

Vrbanj 191

21462 Vrbanj

Otok Hvar

Hrvatska

http://www.hvarhills.com