Vicelić


Mateo Vicelić posvetio se obnovi i revitalizaciji prekrasnog vinograda na najstarijem dijelu Dingača, nastavivši tako posao koji su započeli njegovi preci. Sa 3,5 ha na Dingaču i vinogradima na poziciji Župa, proizvodi oko 10 000 – 15 000 boca godišnje što ga čini butique vinarijom, a naravno da je tada puno lakše koncentrirati se na kvalitetu. Od toga su 70 % mladi nasadi, a 30% stari, sa lozama starim i do 120 godina. Vina su odlično prihvaćena na britanskom tržištu gdje je Vicelić Dingač jedino hrvatsko vino u ponudi jednog od najpoznatijih distributera vina Berry Bros & Rudd.OPG Mateo Vicelić

Pijavično 33

20243 Kuna Pelješkamvicelic@gmail.com