Livaić


Tradicija vinogradarstva i vinarstva postoji u obitelji Livaić već nekoliko generacija. Prve vinograde su ručno zasadili još njihovi djedovi, a danas su taj posao na sebe preuzeli dvojica braće, Davor i Tomislav. Mlađi brat Tomislav je oduvijek znao da su vinogradi njegova budućnost i zanimanje, a Davor je neko vrijeme živio i radio u Zagrebu, ali je ljubav prema Dalmaciji ipak bila presudna. Danas braća Livaić posjeduju oko 4 ha zemlje u Pirovačko – Skradinskom vinogorju, te imaju oko 20000 sadnica vinove loze. Vinogradi su većinom pozicionirani na padinama, što omogućava visoke prirodne sladore, koji se osjete u njihovim pitkim i slatkim vinima. Od sorata, na potpuno ekološki način, uzgajaju lokalne sorte poput maraštine, debita, babića i plavine.OPG Livaić

Ul.Kralja Tomislava 3

22213 Pirovac

Hrvatska

http://vinolivaic.com.hr/