Scapegrace


Scapegrace gin je proizvod dvojice šogora, koji su dugi niz godina razvijali ideju o izradi vlastitog gina. Ovaj gin se destilira na Novom Zelandu, u podnožju južnih Alpa, u bakrenom kotlu iz 19.st. Prilikom njegove izrade koristi se 12 začina, s bobicama smreke u prvom planu, nakon čega izranjaju i ostale arome, nadopunjavajući jedna drugu. Za izrazito „čist“ okus Scapegracea, zaslužna je novozelandska voda, stara više od 80 godina. Naime dugački planinski lanac, zadržava kišnicu, koja onda prodire i godinama se filtrira kroz razne sedimente.Scapegrace Distillery

104 Richmond RD

Ponsonby, Auchland

Novi Zeland

http://www.scapegracegin.com/