Scapegrace


Scapegrace gin je proizvod dvaju prijatelja, koji su dugi niz godina razvijali ideju o izradi vlastitog gina. Ovaj gin se destilira na Novom Zelandu, u podnožju južnih Alpa, u bakrenom kotlu iz 19.st. Prilikom njegove izrade koristi se 12 začina, s bobicama smreke u prvom planu, nakon čega izranjaju i ostale arome, nadopunjavajući jedna drugu. Za izrazito „čist“ okus Scapegracea, zaslužna je novozelandska voda, iz rijeke Clutha, koja teče između drevnih ledenjačkih terasa južnih Alpa.  Scapegrace Distillery

104 Richmond RD

Ponsonby, Auchland

Novi Zeland

http://www.scapegracegin.com/