Meneghetti


Potencijal ovog posebnog terroira smještenog blizu mora i uronjenog u mirise mediteranskog bilja, takav je da bi njegovo ograničavanje isključivo na tradiciju bio pravi grijeh. U Meneghettiju doživljavaju tradiciju kao poveznicu znanja različitih generacija, od kojih je svaka dala ili će dati svoj doprinos. Kako bi se dao stvaran smisao tradiciji, treba je čuvati, razvijati i oplemenjivati modernim saznanjima. Od tuda potječe i njihova želja za proizvodnjom vina koja odražavaju karakter Istre, a koja u isto vrijeme prelaze njezine granice. Meneghetti trenutno raspolaže s 10 hektara vlastitih vinograda na dvije lokacije, oko Stancije Meneghetti na poziciji Val Gambalera u Balama te na poziciji Kršin-Ferne u blizini Buja, a u tijeku je i sadnja novih vinograda. Svi se vinogradi obrađuju na ekološki održiv način, s dubokim poštovanjem prema prirodi, metodom Simonit & Sirch. Rezidba je mekana, uvijek ručna, s ciljem očuvanja biljke kao bi doživjela visoku starost.Meneghetti vina

Stancija Menegeti 1

52211 Bale

Hrvatska

http://meneghetti.hr/vinarija/