Roxanich


Dugo je u Mladenu Rožaniću tinjala ljubav prema vinima da bi, prije petnaestak godina, prerasla u istinsku strast. Tada je, u dolini rijeke Rhone, surađivao i družio se s uglednim francuskim vinogradarima i vinarima i tada se u njemu rodila vizija vinskoga sna u rodnoj Istri. Nakon godina putovanja i brojnih posjeta najpoznatijim svjetskim vinskim regijama na kojima je stekao dragocjeno znanje, Mladen se odlučio posvetiti vinogradarstvu i vinarstvu. Najprije se dao u potragu za najpogodnijim istarskim terenima na kojima će posaditi vinograde. Puno je vremena prošlo dok 2004. godine nije susreo Antuna Banka, vinogradara iz Kosinožića kraj Nove Vasi. Mladena i obitelj Banko spojila je ljubav prema vinu i ljubav prema Istri, te želja da iz istarske crljenice poteče nezaboravna i autohtona kapljica. Ta je suradnja nedvojbeno Roxanich vinima podarila jedinstvenu kvalitetu i šarm. U četiri godine, podignuta su 23 hektara vinograda u blizini Višnjana i to na lokacijama Bačva i Bušure. Riječ je o zapadnom istarskom vinogorju, području koje je klimatski i geografski upravo idealno za vinogradarstvo. K tome, u Kosinožićima je uređen podrum površine 900 metara kvadratnih.Vinarija Roxanich

Kosinožići 26

52446 Nova Vas

Hrvatska

http://www.roxanich.hr/